Annons

ungdomar

Politiker har olika uppfattningar om hur stora skillnader i inkomster som är acceptabla. Ekonomer i Norge har gjort ett experiment för att se hur barn och ungdomar ser på saken.
Unga som flyttar hemifrån mycket tidigt hamnar oftare i problem än andra.
I Sverige har det i trettio år varit förbjudet att slå barn. Ändå har omkring 15 procent av barnen i åldrarna 13–18 år utsatts för våld av föräldrar eller vårdnadshavare.
En vanlig uppfattning är att den låga andel ungdomar från arbetarhem som väljer att gå på universitet och högskolor inte har förändrats på många år.