Framtidens bil

Publicerad

Det sägs ibland att 10-15 procent av svenska folket direkt eller indirekt har sin utkomst av bilindustrin. Varje teknikskifte i denna industri är därför av största vikt för vårt lands välstånd. Enligt artikeln på sidan 8 råder enighet bland forskare, fordonstillverkare och bränsleproducenter att bensinmotorns tid är utmätt. För ovanlighetens skull verkar också de flesta eniga om slutmålet: bränsleceller. Men däremellan ligger några decennier av stor osäkerhet när vi behöver andra motorer och drivmedel. Vilka de kan tänkas vara är artikelns tema.

För ett antal år sedan sades att mänsklighetens kamp mot bakterier och virus var i stort sett vunnen. Men sedan kom aids, tuberkelbaciller som motstår penicillin och exotiska smittämnen som prioner. Nu senast har gamla hederliga tarmbakterier plockat upp arvsanlag från difteribakterier och orsakat livshotande utbrott i Sverige och annorstädes. Om detta medicinska drama berättar vi i artikeln om EHEC. En annan biologisk artikel tar upp vad som händer efter Hugoprojektets kartläggning av den mänskliga arvsmassan. Den nya utmaningen är att kunna förstå vad alla dessa nykartlagda gener egentligen har för funktion i människokroppen.

Skåningarna har nu fått sitt Birka, eller snarare inte alls. De har sitt Uppåkra – en rik fyndplats som var bebodd under i stort sett hela järnåldern och som utgjorde ett regionalt maktcentrum i Östdanmark under de sista århundradena innan riket Sverige uppstod. Denna spännande arkeologiska plats grävs ut av Lundaforskare som i Uppåkra kan ha funnit ursprunget till – Lund!

Härutöver berättar vi om ett hittills mycket okänt kemiskt immunförsvar hos bl a människan, om floder som konfliktkälla och om vad datorn lär oss om hjärnan.

Intressant och givande läsning tillönskas!

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor