Biovapen i stället för sterilisering

Att australiska forskare oväntat har framställt ett dödligt musvirus visar hur enkelt det är att tillverka förödande biologiska vapen.
Publicerad

När australiska forskare nyligen rapporterade att de hade ”råkat” tillverka ett dödligt virus – för möss – var det en fruktad men väntad nyhet. I dag är det nämligen rutin på många forskningslaboratorier att förändra virus för olika syften, för grundforskning och genterapi .

– Det som nu rapporteras är inte oväntat eftersom tekniken finns, säger Fredrik Elgh vid Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, på Kunskapscentrum för mikrobiologisk beredskap vid Smittskyddsinstitutet.

Forskarna har arbetat med ett virus som är gnagarnas motsvarighet till människans smittkoppsvirus. Avsikten var vällovlig. De australiska forskarna arbetar på ett statligt institut för biologisk kontroll av skadedjur. Till skadedjuren räknas alla djur som inte hör till ursprungsdjuren i den australiska floran, t ex kaniner, rävar och möss. Målet var att utveckla en teknik för att göra mössen sterila. Med hjälp av bioteknik sökte man utveckla vacciner som skulle kunna hejda djurens fortplantning.

Viruset skulle utlösa en immunreaktion hos mössen, ett angrepp på mushonornas äggceller. Forskarna stoppade in en gen i viruset som normalt kodar för en signalsubstans i immunförsvaret. Laboratoriemössen som de arbetade på ska normalt tåla muskoppsviruset. I stället dog mössen. Inte ens möss som var vaccinerade mot muskoppsviruset överlevde. De australiska forskarna valde att publicera sina rön för att väcka debatt och varna. I en kommentarer skriver institutets föreståndare, Bob Seamark, i tidskriften The Times Higher Education Supplement att forskarna medvetet övervägde riskerna med publiceringen: att utsättas för andra forskares och allmänhetens upprörda reaktioner och att ytterligare bidra till den redan inflammerade debatten om genetiskt modifierade organismer.

Men Fredrik Elgh vid FOI anser att det är viktigt att resultaten publiceras.

– Det finns både teknik och kompetens att förändra virus. Man har i dag identifierat sjukdomsframkallande virusgener som skulle kunna flyttas till ofarliga varianter av virus och göra dessa sjukdomsframkallande.

Publicerad

Miljö & klimat

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor