Rör inte min stam!

Att vidröra en växt, vilket är rutin för botaniker, kan allvarligt påverka forskningsresultaten.
Publicerad

Växtforskare har plötsligt hamnat i en situation där de kan behöva hitta på nya metoder att genomföra experiment. Det visar sig nämligen att själva datainsamlingen, t ex att undersöka om en växt har angripits av skadeinsekter, påverkar hur omfattande angreppen blir.

Tanken att mänsklig beröring kan påverka en växt har funnits länge bland botaniker, men först nu har en omfattande studie genomförts. På ett stort fält valde kanadensaren James Cahill vid University of Alberta ut omkring tusen växter från sex olika arter och bestämde sedan slumpmässigt vilka av dem som skulle vidröras. Dessa exemplar ströks sedan en gång i veckan med handen från roten till toppen, medan ingen människa gick i närheten av de växter som hade lottats att hamna i kontrollgruppen.

Efter två månader visade det sig att insektsangreppen på två av arterna hade påverkats kraftigt. På de exemplar av hampa som berörts var skadorna 60 procent större, och på fingerört var skadorna en tredjedel mindre omfattande. Hos de fyra övriga arterna, däribland tistlar och nässlor, påverkades inte skadorna nämnvärt av hanteringen.

Resultaten är egentligen inte överraskande. En växt kan inte skydda sig genom att springa i väg, och därför är de mycket känsliga för vad som händer i deras omgivning. Det har t ex visats att blåst kan få ekar, bönor och tomater att börja tillverka kemiska försvarssubstanser.

Publicerad

Miljö & klimat

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor