Språkmöten ger språkevolution

Publicerad
Varför ersätter ryssar och fransmän engelska språkljud med olika ljud, trots att både ryska och franska innehåller alla de ersättande ljuden?

På vilket sätt skiljer sig en- och tvåspråkiga personer åt i användningen av sitt förstaspråk? Härstammar verkligen så gott som alla jordens kreolspråk från sabir, Medelhavets minst tusen år gamla lingua franca?

Sådana frågor besvaras koncist i denna givande men inte helt lättlästa bok. Ett visst mått av lingvistisk förkunskap är till stor hjälp, ja nästan nödvändig. Men tar man sig igenom texten blir man rikligt belönad. Förbluffande mycket kunskap ryms på dessa blott drygt 100 sidor.

Språkkontakt

Lehiste, Ilse
Alhambras Pocketencyklopedi

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor