Här finns de historiska kartorna

Grattis, alla kartälskare! Nu kan 10 000 historiska kartor avnjutas på Internet.
Publicerad

Sverige har världens största och mest heltäckande samling av historiska kartor. Detta inte minst tack vare det svenska lantmäteriet som inrättades 1630. Nu finns 10 000 av dessa kartor tillgängliga på Internet. Även kartor från Danmark och Tyskland ingår i satsningen som finansierats genom EU-projektet Digital Historical Maps. Siktet är inställt på allmänheten, t ex skolor samt släkt- och bygdeforskande lekmän. I Gamla Uppsala är man först med att på försök använda de digitaliserade kartorna i skolundervisningen.

På nätet söker man kartor utifrån dagens länsindelning. Men på längre sikt kommer även experternas behov av att använda gamla regionala indelningar att tillgodoses. Kulturmiljövårdare är också en viktig målgrupp för Riksantikvarieämbetet, som är delansvarigt för projektet.

De månghundraåriga historiska kartorna är ofta vackert handritade och förmedlar tidskänsla genom detaljer och ortnamn. Men även de mer moderna ekonomiska kartorna från 1950-talet är historiska genom att de utgör en länk mellan bondelandet Sverige och det moderna samhället.

På webbplatsen Digitala Historiska Kartor finns jämförande exempel från ön Norröra (Tjorvens Saltkråkan), från Gamla Uppsala och från de mångkulturella Stockholmsförorterna Rinkeby och Akalla med djupa historiska rötter.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor