Musselskal visar på dramatisk ökning av brom

Med diamantsågar klyvs musselskalen som kan berätta om havsmiljöns förändringar.
Publicerad

I Öresund har halten av grundämnet brom ökat dramatiskt. Nu är den 18 gånger högre än för 120 år sedan, visar preliminära resultat från ett projekt som drivs av forskare vid Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. Brom är bara ett exempel på ett flertal olika ämnen som musslor kan lagra in i sina skal. Miljöforskarna är intresserade av brom bl a därför att det ingår i svårnedbrytbara flamskyddsmedel.

Så länge musslan lever växer skalet. Det blir litet tjockare för varje år. Lager läggs till lager som årsringar i en trädstam. Ju bättre musslan mår, desto mer växer skalet. Under vintern slutar skalet att växa.

Skalets tillväxt speglar på så sätt förändringar i havsmiljön. Algblomningar kan t ex göra att tillväxten avstannar. Men skalen bygger också in kemiska ämnen som går att spåra med sofistikerad kemisk analys. Utsläpp från industrier påverkar årsringarnas kemiska sammansättning.

Hos unga musslor växer skalet med ungefär en millimeter per år. Hos äldre går det långsammare. Med mycket tunna diamantsågar klyver forskarna skalen och tar sedan prov av årsringarna. Det handlar om extremt små mängder av olika ämnen, och därför måste analysen göras med s k neutronaktiveringsanalys, vilket sker i en kärnreaktor i Lillehammer i Norge.

Att sedan tolka analysresultaten är inte lätt, det visar exemplet med brom. En liknande bromstudie i Tallinnbukten utanför Estlands nordkust gav först motsägelsefulla och förbryllande resultat. Forskarna hade analyserat skal av musslor som fångades i Tallinnbukten redan i slutet av 1800-talet. Skalen visade sig ha mycket hög bromhalt trots att musslorna levde långt innan bromerade flamskyddsmedel hade börjat tillverkas. Senare prover har en betydligt lägre bromhalt.

Orsaken till de höga värdena är sannolikt en rödalg som musslorna gärna äter. Algen tar upp stora mängder brom ur havsvattnet. Men algen tycks vara mycket känslig för övergödning och blommar numera sällan i Östersjön. Alltså måste forskarna också känna till den aktuella algsituationen i havet för att kunna avgöra om musselskalens bromhalt orsakas av en miljöförorening.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor