Rehabilitera mera

Den sjuke får ett bättre liv, och samhället sparar pengar på bättre rehabilitering.
Publicerad

Att rehabilitera långtidssjuka, som människor med svåra funktionshinder, reumatism och schizofreni, är en vinst för både individen och samhället. Den sjuke får bättre hälsa och livskvalitet, och kostnaderna minskar för stat, kommun och landsting. Det visar hälsoekonomen Dick Jonsson, Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi vid Linköpings universitet, i sin doktorsavhandling.

En av hans studier visar hur rehabilitering av människor med schizofreni inte bara leder till att de sjuka får ett bättre liv utan också att kostnaderna minskar. För sjukvården minskar utgifterna med hälften och för samhället i stort med en tredjedel. Men då krävs ett väl utvecklat samarbete mellan hälso- och sjukvård, försäkringskassor, arbetsförmedlingar och andra, visar Dick Jonsson i sin avhandling.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor