Datorer snarare än TV

Publicerad
Två unga statsvetare tar sig an politikens filosofi och identifierar pågående utvecklingstendenser för de tre huvudrollerna medborgare, politiker och förvaltare (statstjänstemän).

De finner att den klassiska svenska demokratimodellen har problem med samhällstrenderna. Exempelvis vinner utomparlamentariska enfrågegrupper mark på partiernas bekostnad. Det långsamma och hierarkiska politiska systemet motsvarar inte heller dagens konsumenters – snarare än väljares – önskemål om enkla färdigpaketerade lösningar. Den amerikanska modellen bedöms möta liknande problem. Författarna lanserar därför en egen ”totalmodell” med starka inslag av elektronisk demokrati.

Man kan ha invändningar både mot författarnas optimism vad gäller chanserna att få medborgarna att sitta och chatta med politikerna över Internet och mot deras mycket mörka syn på nyhetsmedierna. Men boken är stimulerande läsning för alla som är intresserade av en ung och välutbildad generations både kritiska och konstruktiva syn på det samhälle som ännu några år förvaltas av oss 40-talister.

Morgondagens demokrati

Hartmann, Mattias & Nolte, Felix

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor