Giftvarning med hjälp av fiskceller

En populär akvariefisk, siamesisk kampfisk, kan utnyttjas för att varna för angrepp med biologiska och kemiska vapen.
Publicerad

Siamesiska kampfiskar kan skifta färg efter behov. Den egenskapen har ett forskarteam vid Oregon State University i USA utnyttjat för att framställa en mycket känslig biologisk sensor. Den reagerar på nästan alla kända gifter.

I fiskens hud finns kromatoforer, dvs celler som gör att fisken kan anta olika färger när hanen ska imponera på en hona eller om den vill smälta in i omgivningen och gömma sig. Färgpigment i form av små färgade korn finns inne i kromatoforerna. När cellen retas rör sig färgkornen antingen in mot kärnan eller ut mot cellytan längs ett nätverk av proteiner. På så sätt skiftar fisken färg.

Forskaren Phil McFadden upptäckte att cellerna reagerar på samma sätt när de utsätts för gifter av olika slag och insåg att fenomenet borde gå att tillämpa praktiskt.

– Inom ett år hoppas jag att sensorn ska vara färdig för att släppas ut på marknaden, förutsatt att vi hittar en kommersiell partner, berättar McFadden.

Den sensor för rutinundersökningar som forskarna har utvecklat innehåller levande kromatoforer som ligger i en näringslösning med socker, aminosyror och salter. Upp till tre månader kan kromatoforerna hållas vid liv i lösningen. Om cellerna reagerar när de utsätts för prover av luft, jord eller annat registreras utslaget elektroniskt.

Ett hundratal olika gifter har testats, bland dem vanliga miljögifter, gifter som används i kemiska vapen samt biologiska vapen som mjältbrandsbakterier och koleratoxin. Forskarna har bara lyckats hitta en enda grupp av gifter som kromatoforerna inte reagerar på, nämligen en typ av nervgifter. Alla bakterier som kan skada människan tycks dock ge utslag.

Giftvarning kan naturligtvis också vara viktigt i andra mindre dramatiska sammanhang. McFadden hoppas att hans upptäckt så småningom ska kunna användas inom livsmedelsindustrin. Då skulle en liten sensor med fiskceller på paketet med köttfärs kunna avslöja när färsen har blivit otjänlig som föda.

– På flera institutioner världen över forskar man på liknande problem, berättar professor Åke Öberg vid Linköpings universitet. Han ingår i ett samarbete där man använder kromatoforer från tetra, en vanlig akvariefisk. Bland annat har man skapat en sensor för att spåra opiater, en klass av narkotiska ämnen.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor