Handelsmän köpte sig gott rykte

Begreppet "dygd" var viktigt i 1600- och 1700-talets retorik, och med köpta hyllningar försökte allt fler uppvisa den goda egenskapen.
Publicerad

Tillfällesdikterna var den största och mest spridda litteraturformen under Sveriges stormaktstid. Vid begravningar, bröllop eller högtider skrev poeter verser om hyllningsföremålets förträfflighet. Därför ger dessa dikter i dag information om skiftande normer i samhället.

Janne Lindqvist vid Uppsala universitet visar i sin avhandling Dygdens förvandlingar att handelsmän, som tidigare sågs med skepsis pga deras förmenta girighet, ökade sin status genom att betala för hyllningarna i tillfällespoesin. Man kan säga att den uppåtsträvande och växande borgerligheten via dikterna köpte sig ett gott rykte. HH

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor