Kinesisk seglats ifrågasatt

I boken 1421: The Year China discovered America hävdas att en kinesisk flotta seglade runt jorden. Mycket tyder på att boken inte är trovärdig.
Publicerad

Enligt Gavin Menzies, brittisk amatörforskare och före detta ubåtskapten, seglade en enorm kinesisk flotta jorden runt under åren 1421-23. Under resan ”upptäckte” man Amerika och Australien, attackerade Grönland samt korsade jordens samtliga oceaner. Alla uppgifter om denna märkliga resa skulle sedan ha förstörts, förtigits eller glömts bort.

Stort genomslag

Författarens tes kan verka tvivelaktig, men den har redan fått stort genomslag. Boken 1421, som presenteras som fackbok av sitt förlag, har sålts i hundratusentals exemplar, BBC planerar en dokumentärserie och i svenska medier har flera högst okritiska recensioner och artiklar förekommit. Men håller verkligen Gavin Menzies argumentation – som främst bygger på uppgifter i gamla kartor och att den kinesiska flottan ska ha lämnat spår runt om i världen – för en närmare granskning? Fil dr Magnus Fiskesjö, chef för Östasiatiska museet, anser att boken inte är trovärdig:

– Boken vore bra om den vore en roman! Gavin Menzies plockar ut saker ur sitt sammanhang och argumenterar försåtligt. Att det exempelvis finns genetiska förbindelser och kulturella likheter mellan Asien och Amerika, som han anför som ett led i sin bevisföring, kan lika gärna hänföras till folkvandringar för tusentals år sedan. Att det finns statyer i Amerika med sneda ögon, kan ju bero på att indianerna, som kom från Asien, själva hade sneda ögon osv. De kartor som Gavin Menzies hänvisar till måste analyseras utifrån sin tillkomsthistoria.

Men Magnus Fiskesjö är noga med att betona att det faktum att författaren är amatörforskare inte spelar någon roll i sammanhanget:

– Det finns flera exempel på amatörer som gjort intressanta fynd och på akademiker som gör misstag. Men alla måste argumentera trovärdigt för att bli tagna på allvar. Gavin Menzies framstår mest som löjlig, eftersom han är så dåligt påläst och presenterar ett sådant hopkok. Men för lekmannen kan han framstå som trovärdig.

Långa resor vanliga

Många av de förbindelser som Menzies har observerat kan hänföras till olika folkvandringar samt till det faktum att många handelsmän och andra faktiskt företog omfattande resor under exempelvis medeltiden. Det är inte uteslutet att handelsmän som seglade efter Afrikas kust drev över till Sydamerika och trodde att de främmande kusterna var ytterligare öar i Atlanten. Det dröjde till långt efter Columbus innan man förstod att det var en sammanhängande kontinent man hade stött på.

Kineserna själva seglade och handlade regelbundet under början av 1400-talet, och de var i kontakt med såväl Indien som Afrikas östkust. Detta är sedan länge välkänt inom forskningen. Därefter stoppades den livliga sjöfarten av den egna regimen år 1433, och landet slöt sig inåt.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor