Dubbla spiralens ena fader

Publicerad

I år är det 50 år sedan molekylärbiologin föddes.

När DNA-molekylens struktur avslöjades av amerikanen James Watson och engelsmannen Francis Crick gick startskottet för den utveckling som har präglat biologin sedan dess.

År 1951 hade Watson som 23-åring hamnat i Cambridge i Storbritannien för att forska om DNA. Biologerna var då fortfarande oeniga om DNAs roll. I boken Den dubbla spiralen från 1968 har Watson själv berättat hur det gick till när han var med om att knäcka DNA-strukturen (se F&F 4/03). I Viktor McElhenys bok skildras Watsons hela forskarliv med en utomståendes ögon. Den bygger på böcker, artiklar, brev och rapporter. McElheny har intervjuat ett femtiotal personer som har påverkats av eller påverkat Watson under hans karriär. Däremot har han inte intervjuat Watson själv eller någon av hans närmaste, ett grepp som ger författaren en hälsosam distans till denna ovanliga person.

Watson and DNA

McElheny, Victor K
Wiley

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor