Fler barn vaccineras nu mot mässling

Mellan åren 1994 och 2001 minskade andelen barn som vaccinerades mot mässling, påssjuka och röda hund.
Publicerad

År 2001 var andelen vaccinerade tvååringar för första gången nere under 90 procent för hela landet. Om detta skrev vi i F&F 1/03.

Denna trend bröts dock förra året, och täckningsgraden hamnade igen något över 90 procent i genomsnitt i Sverige. Men faran för epidemier är ännu inte avvärjd. Fortfarande rapporterar ett hundratal kommuner en täckning under den kritiska gränsen på 90 procent. Denna gräns är satt av Världshälsoorganisationen, WHO, för att skapa en så hög immunitet i befolkningen att mässlingsutbrott inte kan uppstå.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor