Spara bränsle med bränslecell

Bränslecellsdrivet propellerflyg byggs i Europa.
Publicerad

Ett flygplan som drivs med vätgas och bränsleceller är en lockande tanke. Bullernivåerna och utsläppen av skadliga avgaser skulle vara betydligt lägre än om planet drevs med flygfotogen. Men de tekniska problemen är stora, liksom kostnaderna och det psykologiska motståndet.

Det kan dock finnas en mellanväg. De flesta flygplan har inte bara de synliga jetmotorerna som driver flygplanet framåt, utan också en hjälpmotor, kallad APU. Den ger ström till viktiga funktioner ombord på flygplanet.

Hjälpmotorn är i dag en jetmotor som drivs med samma slags flygfotogen som framdrivningsmotorerna. Om man kunde ersätta den med en bränslecell som direkt gav elström vore mycket vunnet. Enligt David Dagget, som är ansvarig för flygplanstillverkaren Boeings bränslecellsforskning, skulle förbrukningen minska med 40 procent när planet är uppe på marschhöjd.

Fortfarande är de tekniska problemen stora. Hjälpmotorn ska helst drivas med flygfotogen, och den ska dessutom fungera i den extrema miljön på 10 000 meters höjd. Ingetdera finns det i dag bränsleceller som klarar. David Dagget tror att en bränslecells-APU är tekniskt möjlig först år 2015. Samtidigt är kraven på prestanda lägre för en hjälpmotor än för framdrivningsmotorer, vilket borde kunna gynna en sådan APU.

För att på allvar testa tekniken planerar Boeing att bygga ett testflygplan enbart drivet av bränsleceller. Det ska bli ett litet tvåsitsigt propellerflyg med vätgasdriven bränslecell och elmotor. Trots att Boeing är amerikanskt kommer försöket helt att ledas från och byggas i Europa. Första provflygningarna beräknas ske i slutet av år 2004.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor