Det krävs tre roder för att svänga

Några flygkunniga läsare har hört av sig om beskrivningen av hur ett flygplan styrs. En av de första att skriva var Nils-Gunnar Ohlson, flygare sedan 1965.
Publicerad

I faktarutan på sidan 41 står att det används två roder när ett flygplan ska svänga. Sanningen är att man alltid använder alla tre rodren för att svänga. Alltså även höjdrodret. Om man låter höjdrodret vara, hamnar planet ofelbart i en sjunkande spiral, en så kallad störtspiral, i stället för i en sväng.

Orsaken är att när planet börjar luta, så lutar även höjdroderupphängningen och höjdrodret får en extra funktion som svängande roder, samtidigt som sidorodret också börjar luta och får en funktion som höjdroder. Lutar planet 45 grader, är de båda rodrens verkan i princip lika stark i höjd och sidled!

När man lär sig flyga får man redan under första lektionen öva sväng och lära sig ramsan: ”skevning, sidoroder, spaken lite bakåt, motskevning och lätta på sidorodret”. Man ger alltså fem olika roderkommandon för att gå in i svängen. Sedan bibehåller man resultatet av dessa kommandon så länge man vill hålla på att svänga. När man vill återgå till flygning rakt fram, neutralställer man alla tre rodren. Märk, som sägs i ramsan, att man bara ger skevroder åt det håll man vill börja svänga i svängens inledning, därefter ger man motskevning för att ligga kvar i sväng. Om man skulle bibehålla den inledningsvis givna skevningen, skulle planets lutning fortsätta att öka, vilket man ju inte vill.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor