Fotografering avslöjar dörrens ålder

Nu har man för första gången i Sverige daterat ett träföremål genom fotografering.
Publicerad

Den vackra dörren i Rogslösa kyrka i Östergötland har nu kunnat dateras med en så kallad icke-destruktiv dendrokronologisk undersökning. Rogslösadörren är känd för sitt järnsmide. Genom att analysera hur årsringarna framträder på ett fotografi och jämföra med kända serier av årsringar kan man datera ett föremål utan att förstöra det. I tidigare fall har man borrat i träet och analyserat borrkärnan.

Resultatet visar att dörren tillverkades omkring år 1275. Denna datering är betydligt senare än den gamla stilhistoriska dateringen till sent 1100-tal. Detta styrker lundaarkeologen Gunnar Nordanskogs hypotes om att den ”gammalmodiga” stilen är ett medvetet val snarare än att det rör sig om slentrianmässig kontinuitet hos en dåligt skolad lokal hantverkare.

Undersökningen genomfördes i samarbete med dendrokronologerna Thomas Bartholin och Niels Bonde i Danmark och Riksantikvarieämbetets fotograf Bengt A. Lundberg. Den nya metoden öppnar för möjligheten att tidsbestämma material som tidigare varit svårt att datera.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor