Luftskepp ska ge glesbygd bredband

Men svenska forskare tror inte att bredband via radiolänkar ger tillräcklig kapacitet.
Publicerad

I Storbritannien leds ett stort internationellt forskningsprojekt, Capanina, som ska skapa bredbandsförbindelser i glest befolkade områden i Europa. Länkarna till nätet ska vara luftskepp eller förarlösa solcellsdrivna flygplan som stationeras 20 kilometer ovan jord. Målet är att förse europeiska glesbygder med bredband inom fyra år.

– Projektet kommer att innebära bredbandsförbindelser som är 2 000 gånger snabbare än via traditionella modem. De är 200 gånger snabbare än dagens ADSL-bredband via kabel, säger projektets vetenskapliga chef David Grace vid University of York.

Det betyder att man siktar på förbindelser på upp till 120 megabit/sekund. Men från svensk sida är man inte imponerad.

– För ungefär fyra år sedan hade vi en liknade diskussion i Sverige. Då handlade det om huruvida vi skulle skicka upp 25 ballonger med basstationer för att sända trådlöst bredband till glesbyggd. Jag tror inställningen till detta är likadan nu som då – kapaciteten räcker inte, säger Björn Björk vid Kommunförbundets IT-avdelning som bland annat bevakar svensk utbyggnad av bredband i glesbygd.

– Det blir för trångt, vilket sänker kommunikationshastigheten – oavsett om man hävdar att förbindelsen har ett antal hundra megabits överföringskapacitet per sekund, säger han.HB

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor