Färdades ljuset snabbare förr?

Om ljusets hastighet varierar med tiden kommer fysiken att förändras radikalt.
Publicerad

Enligt Albert Einsteins relativitetsteori är ljusets hastighet på 300 000 kilometer i sekunden det snabbaste något kan färdas i världsalltet, och dessutom är hastigheten i vakuum alltid densamma. Nu rapporterar amerikanska fysiker i tidskriften Physical Review att ljuset här på jorden faktiskt kunde färdas snabbare för bara två miljarder år sedan. De kontroversiella fynden kommer från en ny analys av mätvärden från jordens enda kända naturliga kärnreaktor i Oklogruvan i Afrika.

Många av fysikens teorier bygger på att ljusets hastighet är konstant. Samtidigt skulle en del av kosmologins gåtor kunna lösas om ljusets hastighet ändras något med tiden. En sådan gåta är horisontproblemet, det vill säga hur avlägsna delar av världsalltet har fått exakt samma temperatur utan att de någonsin varit i kontakt med varandra. Svaret fann man i inflationsteorin, den som säger att världen strax efter big bang var extremt liten och blåstes upp så mycket på så kort tid att alla ojämnheter försvann. Om ljuset färdades snabbare på den tiden, kan frågan besvaras utan inflation, eftersom energin i så fall kan ha hunnit förflyttas överallt. Att bli av med naturens konstanter kan gagna även en del av de moderna strängteorierna.

De nya resultaten kommer att skärskådas av forskarvärlden. Liknande beräkningar har genomförts tidigare med precis motsatt resultat, så frågan om ljusets hastighet är inte avgjord än.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor