Träning ger bättre självbild

Motion är bra för även för ungdomars psykiska hälsa.
Publicerad

– De psykologiska effekterna av motion är mycket tydliga. Man blir nöjdare med sig själv, och personer med så kallad social kroppsångest som inte gillar att vara på exempelvis offentliga bad eller exponera sin kropp på annat sätt, mår bättre av träningen, säger Magnus Lindwall.

Han är forskare i psykologi vid Stockholms universitet och har analyserat sambanden mellan kroppsuppfattning, träning och kön hos ungdomar. Han visar att den fysiska självuppfattningen ökar med träning, särskilt hos flickor. De har oftare social kroppsångest än pojkar. I och med regelbunden träning (som varken behöver vara hård eller ge mätbara fysiska resultat) förbättrades självbilden hos dem som deltog i hans forskningsprojekt.

– Träning kan också motverka depressioner och ångest, som kan vara vanligt bland tonåringar, säger Magnus Lindwall.

– Min forskning visar också att det är viktigt att det är kul att träna. Alla gillar inte att gå på gym, alla vill inte spela fotboll eller jogga. Motionen ska ske i en trygg miljö där man trivs och framför allt har roligt. Då ger träningen mest välmående.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor