Mördare oftast psykiskt sjuka

Heltäckande svensk studie ger överraskande höga siffror.
Publicerad

I kölvattnet av några spektakulära våldsdåd för ett par år sedan, utförda av psykiskt sjuka personer, påtalade både psykiatriker och patientorganisationer att de allra flesta psykiatripatienter inte har några som helst våldstendenser (se Psykiskt sjuka inte mer kriminella, F&F 6/04).

Trots detta har cirka 90 procent av dem som döms för mord, mordförsök, dråp eller dråpförsök en psykiatrisk diagnos. Det visar en studie vid Karolinska institutet som analyserat rättspsykiatriska undersökningar och patientjournaler för de drygt 2 000 personer som dömdes för sådana brott i Sverige mellan 1998 och 2001.

Vanliga sjukdomar är psykotiska störningar inklusive schizofreni, personlighetsstörningar, ångest och posttraumatisk stress samt depression. Många har dubbla diagnoser, och varannan person har också missbruksproblem.

Studien visar en högre andel psykiskt sjuka än tidigare undersökningar i jämförbara länder i Västeuropa. Orsaken är sannolikt att data samlats från en rad olika källor och därför ger en mer heltäckande bild. Ändå menar forskarna bakom undersökningen, docent Martin Grann och gästforskaren Seena Fazel vid Centrum för våldsprevention, att deras siffror ligger i underkant. Skälet är att många personer som begår mord och dråp också tar sitt eget liv och därmed aldrig döms.

I länder med fler vapen och mer organiserad och drogrelaterad brottslighet – exempelvis USA, Bolivia, Sydafrika och de baltiska staterna – begås fler mord och dråp per invånare än i Västeuropa, vilket gör att andelen psykiskt sjuka bland förövarna är lägre där.

Studien har rapporteras i American Journal of Psychiatry.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor