Resor påverkar vad vi handlar

Om vi har blivit positivt bemötta i ett land, köper vi gärna varor därifrån efter hemkomsten.
Publicerad

– Personer från andra länder som varit på besök i Sverige vill ofta köpa svenska varor efter hemkomsten, säger Annika Hallberg, företagsekonom vid Handelshögskolan i Göteborg. Detsamma gäller oss svenskar som varit utomlands. Har vi blivit väl bemötta i ett land blir vi även positivt inställda till landets produkter.

Sambandet mellan positiva reseminnen och konsumtion gäller främst dagligvaror och livsmedel. Och sambandet är tydligare ju större den kulturella skillnaden är mellan hemlandet och resemålet: man påverkas mer av en resa till exempelvis Spanien än en till Tyskland.

– Detta visar att vi som konsumenter inte alltid gör så rationella val utifrån relationen pris och kvalitet som vi tror, säger Annika Hallberg. Yngre personer påverkas mer av intrycken av en resa, medan äldre tycks vara mer benägna att köpa svenskt för att främja den svenska samhällsekonomin.

Alla reseminnen är dock inte positiva – har man blivit rånad eller sjuk i landet handlar man inte gärna produkter från detta land när man kommer hem. Men en resa innebär en perceptionsförändring: man lägger lättare märke till att vinet kommer från Libanon om man nyligen varit där.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor