200 personer fann Amerika

De första amerikanerna var färre än forskarna trott och kom till Alaska så sent som för ca 10 000 år sedan, enligt ny studie.
Publicerad

I mitten av 1900-talet var den allmänna uppfattningen att de första människorna kom till Amerika via Berings sund. Det skulle ha skett för 12 000 år sedan, när den senaste istiden höll på att ta slut. På senare år har dateringen av Amerikas första kolonisering dock skjutits bakåt i tiden. Arkeologer har hittat en boplats i Chile som är 14 000 år gammal, genetiker har funnit att dagens indianer skildes från sina asiatiska förfäder för ca 30 000 år sedan, och språkforskare har hävdat att det krävs 40 000 år för att skapa alla de indianspråk som finns och har funnits. Vissa arkeologer har till och med, utifrån fynd av primitiva stenredskap, placerat de första amerikanerna så långt tillbaka i tiden som 100 000 år.

Nu har genetikern Jody Hey vid Rutgers University i USA med hjälp av nya matematiska modeller analyserat genetiska prover dels från de indianer som anses mest ursprungliga, dels från ett stort antal människor från olika länder i östra Asien. Resultaten visar, förvånande nog, dels att Amerika verkar ha befolkats först för mellan 7 000 och 14 000 år sedan, dels att det var så få som drygt 200 människor – varav 70 i fruktsam ålder – som tog den nya världsdelen i besittning. Tidigare har den allmänna uppfattningen varit att den första vågen bestod av flera tusen personer.

De nya resultaten pekar också på att det sedan följde flera vågor med ungefär lika små grupper. Forskningen har publicerats i PloS Biology.

Européer före asiater i Amerika?

F&F nr 5/00s

Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor