Reklam som biter på reklamskeptiker

Känslosam reklam fungerar bättre på reklamskeptiker än informativ, enligt en amerikansk studie.
Publicerad

Reklam kan vara emotionell eller informativ, till exempel visa ett särskilt bilmärke i tjusigt motljus eller visa hur effektivt ett diskmedel tar bort fläckar. I ett experiment har forskare i USA jämfört hur dessa typer av tv-reklam fungerar på uttalade reklamskeptiker respektive icke-skeptiker.

Resultaten visar överraskande nog att skeptiker blir mindre påverkade av den informativa reklamen och mer av den emotionella. De mer reklampositiva konsumenterna påverkas å andra sidan mer av den informativa reklamen.

– Detta förvånar mig inte, säger Helene Brembeck, etnolog och forskningsledare vid Centrum för konsumentvetenskap, Göteborgs universitet. Här i Sverige har reklam av emotionell typ, så kallad postmodern reklam, vuxit sig stark på senare år. Det handlar om att produkten är placerad i en positiv berättelse. I Sverige är det ofta det vardagliga och ironiska som går hem, även hos skeptiker.

– Riktigt medievana konsumenter, som genomskådat den postmoderna reklamen, vill ha en ny typ av informativ reklam där producenten kan visa svart på vitt på vad produkten innehåller och att varken djur eller människor farit illa vid produktionen. Kanske är vi ett steg före amerikanerna i det avseendet, tror Helene Brembeck.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor