Ur min synvinkel – Slapp diagnos gör många sjuka

Amerikanska forskare har satt en diagnos på människor som blir utslitna av att jobba på obekväma tider: shift work sleep disorder.

Smaka på den. Skiftarbetsrelaterad sömnstörning. Låter vederhäftigt. Naturligtvis finns en rad vetenskapligt klingande kriterier för att skilja ut den sjukdomsdrabbade gruppen från dem som bara känner sig litet utarbetade.

Den amerikanska akademin för sömnmedicin (AASM) har nyligen publicerat en ny definition av diagnosen. Den drabbade sover dåligt och känner sig sömnig i första hand när arbetstiderna kolliderar med invanda sovtider.

Men definitionen är så vag att var tionde person som helt eller delvis jobbar på natten har blivit en potentiell patient. Bara i USA motsvarar det en miljon människor. Deras svårigheter att klara jobbet har blivit en sjukdom.

Varför ska vi bry oss om detta i Sverige? För att influenser från USA förr eller senare når Europa och Sverige. Och för att flera läkemedelsbolag har fått korn på en ny marknad. Därmed kan vi vänta oss att även våra läkare blir måltavlor för bolagens lansering av diagnosen.

Medicinen Modoidal, med det verksamma ämnet modafinil, är godkänd i Sverige mot narkolepsi, ett slags sömnsjuka. Det amerikanska läkemedelsverket har godkänt samma medicin mot shift work sleep disorder. I USA har försäljningen av modafinil mer än dubblerats sedan år 2002. Och nyligen kom ett pressmeddelande från företaget Cortex Pharmaceuticals i Kalifornien om lovande resultat för ett medel som i väntan på ett mer säljande namn kallas CX717. Bland de sjukdomar som ämnet förväntas kurera finns – skiftarbetsrelaterad sömnstörning. Preliminära resultat visar att ämnet höjer vakenheten hos i övrigt friska män som varit vakna i 27 timmar.

Professor Torbjörn Åkerstedt, sömnforskare vid Karolinska institutet, planerar att granska den nya diagnosen. Han tvivlar på att den har stöd i god vetenskap.

Det är ett vällovligt initiativ. Det vore bedrövligt om friska människor blir sjukförklarade och långvarigt medicinerade mot svårigheter som är en normal följd av att arbeta på konstiga tider.

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor