Våld mot kvinnor slår mot outbildade

Mest utsatta för fysiskt och sexuellt våld är outbildade kvinnor på landsbygden.
Publicerad

Den farligaste platsen för en kvinna är ofta det egna hemmet. En ny studie från Världshälsoorganisationen, WHO, som intervjuat 24 000 kvinnor i tio länder, visar att våld inom äktenskapet är mycket vanligt. I Etiopien har hela 71 procent av kvinnorna på landsbygden någon gång upplevt våld eller sexuellt tvång från den egna partnern. Och för var tredje kvinna på Bangladeshs landsbygd var sexdebuten inte frivillig.

Problemen är större på landsbygden än i städerna. Bland kvinnorna på landsbygden i Peru har 28 procent av mödrarna upplevt misshandel under graviditeten, i Perus städer är motsvarande siffra 15 procent. Resultatet hänger samman med att kvinnor med hög utbildning är mindre utsatta för våld från sin partner. Förklaringen är att de oftare kan välja partner och även besluta om de över huvud taget vill gifta sig.

Kvinnor som är utsatta för våld accepterar våld i högre grad: 80 procent av kvinnorna på Etiopiens landsbygd tycker att våld från maken är försvarbart om hustrun varit otrogen. Motsvarade siffra för kvinnor i japanska städer, där 15 procent av kvinnorna någon gång upplevt våld eller sexuellt tvång, är under 20 procent.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor