Lärt om drottning Kristina

Historikern och numera akademiledamoten Peter Englund är i sin senaste bok åter på hemmaplan - i de stormiga decennierna kring 1600-talets mitt.
Publicerad

I biografin över drottning Kristina verkar han dock utkämpa en inre kamp mellan sin egen berättarglädje och formatets (”en kort biografi”) krav på återhållsamhet. Det är en inte helt lätt balansgång, och boken är hans minst tillgängliga hittills. Dels kräver den av läsaren en inte så liten bakgrundskunskap om såväl epok som Kristinas liv – för den återges över huvud taget inte. Dels är Peter Englund helt enkelt inte lika bra på att beskriva 1600-talets teologiska och vetenskapliga frågor som dess krig och konflikter. Men det betyder inte att det är en dålig bok, bara att förväntningarna är högt ställda på en av Sveriges bästa populärvetenskapliga författare.

I Silvermasken får läsaren en färgstark bild av Kristinas politiska och religiösa manövrerande i barockens Europa. Det är lärt och ibland roande, men samtidigt förblir hon på något vis märkligt ansiktslös. Och om man ska vara petig: På var och varannan sida förekommer fotnoter med korta eller ofta långa utvikningar, förklaringar och exempel. Varför? De stör flytet i läsningen, och ibland verkar de bestå av stoff som nästan har strukits, ibland snarare av väsentliga kommentarer som borde stå i texten. Men nu får dessa textmängder ett slags mellanställning som mest irriterar. Synd.

Silvermasken

Englund, Peter
Albert Bonniers förlag

Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor