Asymmetri avslöjar sjuklig Floresmänniska

En tysk forskargrupp lägger fram nya bevis för att Floresmänniskan inte är en ny människoart.
Publicerad

Som vi rapporterat tidigare i Forskning & Framsteg fann australiska forskare år 2004 lämningar på ön Flores i Indonesien som de hävdade kom från en ny mycket liten människoart, Homo floresiensis. Man tänkte sig att de var en vidareutveckling av förmänniskan Homo erectus, som skulle ha krympt till en längd på omkring 1 meter på den isolerade ön. Men andra forskare har hävdat att det snarare handlar om moderna människor, som var små på grund av sjukdom.

Nu senast är det ett tyskt forskarlag som starkt hävdar denna ståndpunkt i en artikel i tidskriften PNAS. De har gjort en rad mätningar av skelettdelarna och anser att dessa härrör från små moderna människor. Fortfarande lever pygméfolk på ön Flores.

En viktig del i forskarnas resonemang är att den enda skalle man har funnit dels är för liten (vilket tyder på att hjärnan var onormalt liten hos denna individ), dels uppvisar alltför mycket asymmetri. När höger och vänster sida är onormalt olika tyder det på en sjuklig förändring.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor