Åldringsboomen dröjer

Trots talet om "köttberg" dröjer det till 2020 innan vi får se en stor ökning av åldringar.
Publicerad

Antalet personer i Sverige över 80 år kommer att vara tämligen konstant de närmaste tio åren, enligt Statistiska Centralbyråns beräkningar. Däremot kommer gruppen yngre pensionärer att öka kraftigt. Eftersom denna grupp inte är så vårdkrävande kommer trycket på vård och omsorg inte att öka kraftigt förrän mot slutet av 2010-talet.

Om tio år kommer 20 procent av Sveriges befolkning att vara 65 år eller äldre. Enligt de mindre säkra långtidsprognoserna kommer denna grupp att vara uppåt 25 procent år 2050. Med låga födelsetal och liten invandring kan andelen bli så hög som 28 procent vid mitten av seklet.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor