Krig i närbild

Om man fortfarande är nyfiken på arvet efter Sovjet så är ryskfödda journalisten Vera Efrons bok om Tjetjenienkriget något att läsa.
Publicerad

Hon visar att konflikten handlar om långt mer än en kamp mellan ryssar och tjetjener. Hon börjar historien när den sovjetiske flygvapengeneralen och Afghanistanveteranen Dzjochar Dudajev lovade tjetjenerna att göra deras land till ett ”nytt Kuwait” i början av 1990-talet och slutar i dagens instabila situation. ”Det enda vi visat oss klara av är att skjuta”, summerar en tjetjen dystert försöken till självständighet. Vera Efron citerar utförligt de ryssar och tjetjener hon träffat. Det ger boken en konkretion och detaljrikedom som gör konflikten skrämmande tydlig.

Krig är smutsigt, sägs det. Efter att ha läst Efrons bok känns det som om orden tryter. Skildringen av krigen i Tjetjenien där mord, försvinnanden, handel med människoorgan, tortyr, kidnappningar, terrordåd och plundring är vardagsmat, gör att ord som meningslöst och vidrigt förlorar sin mening.

Kriget i Tjetjenien

Efron, Vera
Efron & Dotter

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor