Spencer Wells kartlägger människans tidiga vandringar

Spencer Wells driver ett projekt där DNA från både urbefolkningar och allmänhet samlas in.
Publicerad

Populationsgenetikern Spencer Wells gjorde en blixtvisit i Stockholm för att göra reklam för The Genographic project, ett samarbete mellan National Geographic och datorjätten IBM som inleddes 2005. Tanken är att man med hjälp av DNA-prover ska kunna rita kartor över hur olika människogrupper har vandrat.

Målet är att samla in sammanlagt 100 000 prover från människor i urbefolkningar världen över – hittills har man fått ihop en fjärdedel av dessa.

– Materialet från urbefolkningarna är själva forskningsdelen i projektet, främst för att dessa människor ofta har bott länge på samma plats. Vi hoppas få reda på nya saker om hur folkvandringarna skett, exempelvis hur klimatet påverkat hur grupper vandrat in och ut ur Afrika i olika perioder, säger Spencer Wells.

Kvinnors maternella arv går att följa med hjälp av DNA från mitokondrier. Dessa ärvs bara på mödernet eftersom det är ägget som står för cytoplasman. Män kan få veta mer – förutom att de har mitokondrie-DNA kan de även få information om vilka markörer de har på sin Y-kromosom.

Och vem som helst är välkommen att delta. Den som köper en provtagningsask för 100 dollar bidrar med 25 dollar till forskningen. Den som vill kan också inkludera sina egna resultat i den stora databasen. Det har hittills 80 procent gjort av de drygt 210 000 som låtit testa sig.

Finns det någon risk att information från allmänhetens tester missbrukas? undrar jag. Exempelvis om en misstänksam far skickar in sitt och sonens DNA för att se hur samstämmiga

Y-kromosomerna är?

– Jo, den risken finns, men vi uppmanar människor att tänka på det stora projektet, och då räcker det förstås att en man i familjen analyseras, säger Spencer Wells.

Han vill hellre berätta om vad som faktiskt kan komma fram nu när man samlar in ett stort genetiskt material från den breda allmänheten. Ett exempel är att man från sina ungerska prover kunde utläsa att människor vandrat dit från Sibirien, något som tidigare inte var känt.

De celler som jag själv skrapat av från insidan av kinden visar att mina förmödrar var bland de första att lämna Afrika. De vandrade sedan till Västeuropa via Kaukasus.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor