Kul ordbok

För den som tycker att det är roligt med språk är etymologiska ordböcker en guldgruva.
Publicerad

Bo Bergman, språkvårdare och journalist, kompletterar nu äldre samlingar och visar ursprunget till några modernare ord och uttryck. Några, som till exempel outlaw, har faktiskt en längre historia än man kan tro. Redan i 1800-talsupplagan av Nordisk familjebok skrivs det om outlaws. Ordet kommer från utlagi – som för tusen år sedan betecknade fredlösa i England. Vanligt i svenskan blev det dock först under 1970- och 80-talen.

Så kan man fortsätta att bläddra och förundras över hur mycket ordens historia berättar om det samhälle de tillkom i. Att ordet kärnfamilj började användas under 1960-talet, säger en del.

Man kan som alltid leta efter orden som inte finns med. För visst saknas en del slanguttryck, men det förtar inte bokens kvaliteter.

Ordens ursprung

Bergman, Bo
Wahlström & Widstrand

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor