Resursbrist leder inte till krig

Konkurrens om naturresurser leder inte till väpnade konflikter, anser norska forskare.
Publicerad

Många tar i dag för givet att kampen om naturresurser leder till konflikter. Det var bland annat det sambandet som ledde till att Al Gore fick ta emot Nobels fredspris år 2007. Nu visar emellertid norska forskare att sambanden mellan resursbrist och väpnade konflikter är mer komplicerade.

Det är Helga Malmin Binningsbø, Indra de Soysa och Nils Petter Gleditsch vid Institutt for statsvitenskap og sociologi vid Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet som gjort undersökningen.

De har kopplat begreppet ekologiskt fotavtryck – den areal av förnybara resurser som krävs för att försörja en människa eller ett land – till statistik över väpnade konflikter i 150 länder mellan åren 1961 och 1999. Syftet har varit att få fram generella orsaker till konflikter.

– Det finns snarare ett tydligt samband mellan högt utnyttjande av ett lands naturresurser och frånvaron av krig, säger Nils Petter Gleditsch.

Men att använda ett begrepp som ekologiskt fotavtryck är problematiskt eftersom man därmed bara kommer åt landets egna resurser. Och Nils Petter Gleditsch påpekar att studien inte gäller mellanstatliga strider, något som också vore intressant att undersöka.

– Men vår studie visar ändå att brist på naturresurser inte är en generell orsak till konflikter, säger Nils Petter Gleditsch.

De vanligaste orsakerna till konflikter är enligt den norska studien fattigdom och politisk instabilitet.

– Vi menar till och med att man snarast kan se knapphet som ett historiskt konfliktskäl. När länder i dag kommer i konflikt om naturresurser är det i stället på grund av svaga offentliga institutioner, säger Nils Petter Gleditsch.

– Olja finns både i Norge och i Nigeria, men inte konflikter kring den, säger han.

Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor