Ikeas framgångsfaktor – personalen

När företag ska etablera sig på nya marknader är intern kunskapsöverföring viktig.
Publicerad

Anna Jonsson, företagsekonom vid Lunds universitet, har undersökt Ikeas etablering i Ryssland, Kina och Japan och genomfört 68 djupintervjuer med de anställda. Hennes slutsats är att Ikeas framgång beror på att medarbetarna är bra på att dela med sig av sina kunskaper och att informationen fungerar mellan olika nivåer i företaget.

– I Ikeas fall har kunskapsöverföringen varit en inbyggd del av företagskulturen sedan starten.

En bidragande orsak till den fungerande kommunikationen är, enligt Anna Jonsson, att många av Ikeas anställda börjar sin karriär i själva varuhuset och sedan avancerar inom företaget.

– Har man haft många olika befattningar i ett företag utvecklas en förståelse för hur viktigt informationsflödet är. I Ikea kan man sicksacka sig uppåt i företaget.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor