Kristina Alexanderson ska hjälpa regeringen

Regeringens socialpolitik ska få vetenskaplig förankring med hjälp av ett nybildat socialt råd.
Publicerad

Kristina Alexanderson, född utanför Skara och socionom, är van att bryta ny mark. För fem år sedan blev hon Sveriges första professor i socialförsäkring, vid Karolinska Institutet. I höstas startade hon landets första magisterutbildning i försäkringsmedicin – och nyligen blev hon den första ordföranden i regeringens nybildade sociala råd.

– Det är jättekul och en stor utmaning. Jag känner mig hedrad över att ha fått det här uppdraget.

Det sociala rådet sorterar under Socialdepartementet och ska ge tvärvetenskaplig grund för beslut i kniviga socialpoli­tiska frågor. Upp­draget är brett och de­taljerna ännu inte klara. Men några områden som Kristina Alexanderson och hennes kolleger i sociala rådet sannolikt kommer att få brottas med är de stigande läkemedelskostnaderna, omhändertagandet av äldre och samhällets hantering av sjukskrivningar. Det sistnämnda är ett område som Kristina Alexanderson har mycket stor egen forskningserfarenhet av och som ligger henne varmt om hjärtat.

En annan sak som Kristina Alexanderson gärna bidrar till att förbättra är den stora bristen på utvärderingar av politiska beslut.

– Man måste ta reda på vilka konsekvenser olika beslut egentligen får, annars går det aldrig att lära sig något om effekterna. Men i dag saknas det ofta en plan för hur det ska gå till. Det tror jag kommer att bli en viktig uppgift, säger Kristina Alexanderson.

Sociala rådet ska slutredovisa sitt uppdrag den 31 december år 2010.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor