Konst och cellkultur

Publicerad

Vi befinner oss i början av en biologisk revolution som kommer att ge orden människa och natur en ny innebörd, skriver konstnärerna Oron Catts och Ionat Zurr i sin programförklaring. Med hjälp av experiment i gränslandet mellan konst och bioteknik utforskar de sedan drygt tio år vad människans allt större förmåga att påverka livet och naturen kan tänkas leda till. Det handlar inte om några apokalyptiska fantasier, utan snarare osentimentala undersökningar.

Ett av deras verk visades nyligen i Liverpool, i samband med att den gamla arbetarstaden axlade rollen som EU:s kulturhuvudstad 2008. Konstverket består av en stam evigt växande hudceller från möss som odlas i näringslösning på en stomme av nedbrytbar polymer. När stommen försvinner återstår en liten skinnjacka som har krävt varken stygn eller slakt för att få sin form. Ändå har den ett levande ursprung – eller halvlevande, som Oron Catts och Ionat Zurr föredrar att kalla det. De är intresserade av att undersöka vår relation till det halvlevande, eftersom vår förmåga att framställa den typen av nya livsformer kommer att ställa oss inför allt fler sådana möten.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor