Testosteron stärker sinnet för rättvisa

Kvinnor som får en dos manligt könshormon beter sig mer rättvist i förhandlingar om pengar. Det visar ett nytt experiment.
Publicerad
**Testosteronpreparat**. Manligt könshormon påverkar beteendet oavsett om man verkligen får i sig det eller ej – fast på olika sätt.
Bild: Christoph Eisenegger

Testosteron gör råttor mer aggressiva och riskbenägna. Därför kan det ligga nära till hands att tro att hormo­net skulle ha ungefär samma effekt på människor.

– Men det stämmer inte, säger Christoph Eisenegger, hjärnforskare vid Universität Zürich i Schweiz.

Han ingår i en forskargrupp som gav antingen en dos testosteron eller ett sockerpiller till drygt 120 kvinnliga studenter. Kvinnorna fick sedan delta i något som kallas ultimatumspelet: en av spelarna ska dela upp en summa pengar mellan sig själv och en annan spelare efter eget huvud. Motspelaren måste antingen godta eller underkänna budet. Det sistnämnda alternativet leder till att ingen får några pengar.

De kvinnor som fått testosteron visade sig vara mer givmilda och hamna i färre konflikter än de som fick sockerpiller.

Men det fanns också en mycket tydlig effekt av förväntningar. Kvinnor som trodde att de fått testoste­ron blev i stället mindre givmilda, oberoende av om de trodde rätt eller fel.

– De betedde sig enligt vad folk tror om manligt könshormon: att det gör människor antisociala, aggressiva och riskbenägna, säger Christoph Eisenegger.

Han menar att en biologisk effekt av testosteron är att sporra en strävan efter status. För en människa kan detta gynna strategier som minimerar risken för ett bakslag i en förhandling.

Men förväntningarna har alltså stor betydelse. Det är en viktig poäng. I tidskriften Nature skriver forskarna att man lätt kan över- eller underskatta effekterna av en substans om man inte tar hänsyn till att männi­skor också påverkas av sina föreställningar om substansen.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor