Storm kan ha räddat Moses

Nya beräkningar visar hur judarna kom torrskodda över Röda havet.
Publicerad

”… och vattnet stod som en vägg på båda sidor ”. Så står det om israeliternas flykt från Egypten i Gamla testamentet. Nu har amerikanska forskare räknat ut hur havet kunde öppna sig. Kanske var det inte ett helt hav utan ett område i östra Nildeltat där det vid flodmynningen bildades en grund lagun, Tanissjön (motsvarande dagens Manzalasjön). Enligt forskarnas datormodell kan en ihållande ostlig vind på 28 meter i sekunden ha hållit undan vattnet i ungefär 4 timmar. Då torde israeliterna ha hunnit undfly egypterna på den leriga landbryggan, knappt 4 kilometer lång och 5 kilometer bred.

Liknande vindförhållanden och effekter finns beskrivna på andra håll i världen. Historiska källor talar till exempel om en motsvarande händelse i det östra Nildeltat år 1882, då vattnet försvann från sjön.

Publicerad

Teknik

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor