Platon

”Märker du inte vilket eteriskt argument du väver här: att det är lika omöjligt för människan att söka det hon vet som det hon inte vet? För det som hon vet skulle hon aldrig söka – det vet hon nämligen, och när hon vet behöver hon inte söka – och inte heller skulle hon söka det som hon inte vet, för då vet hon inte vad hon ska söka.”
Publicerad

*Citatet av Platon kommer från Menon i Skrifter. Bok 2, översättning av Jan Stolpe*

Filosofen Jonna Bornemark, som nyligen disputerat vid Södertörns högskola, motiverar sitt val:

”När jag började läsa filosofi tänkte jag mig att filosofin var ett litet hus i skogen som jag gick in i. Inne i huset var det dunkelt och jag kände mig fram längs väggarna som var omväxlande skrovliga och släta, och rätt som det var kände jag en öppning i väggen och ett nytt rum visade sig. Varje rum visade sig ha prång, öppningar och trappor till en annan våning. Det lilla huset växte och visade sig vara ett helt slott med vindlande gångar, torn och festsalar.

Jag kände inte huset men ändå visade det sig för mig. Något visade sig för mig som det jag inte visste. Jag visste att jag inte visste – se där, en annan av Platons kända satser. Platon kallade denna relation till att inte veta för återerinring, vilket innebär att vi kan söka oss tillbaka till något vi förlorat. Men han ger oss också ett annat ord för denna mellanposition, det är nämligen den älskande som söker. Den älskande är i rörelse mellan alla fasta positioner, mellan vetande och icke-vetande. Den älskande har en riktning och en vilja att söka sig fram längs skrovliga väggar.”

Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor