Svenskar mest religionskritiska

I västeuropeiska länder, med Sverige i topp, är kritiken mot religionens roll i samhället som starkast.
Publicerad

Bild: Fellow Designers

En attitydundersökning i 23 länder visar att synen på religion varierar kraftigt. De två länder som är mest positiva till religion, Indonesien och Saudiarabien, domineras av en muslimsk befolkning.

Om man lyfter blicken så är Mellanöstern och Afrika de regioner som är mest positiva till religion. I Europa är inställningen betydligt mer kritisk.

– Även andra globala attitydundersökningar ger en liknande lista med individualistiska kontra kollektivistiska länder – där Sverige och de nordiska länderna är de mest individualistiska och sekulära, säger Anders Bäckström, professor i religionssociologi vid Uppsala universitet.

Undersökningen genomfördes i september 2010.

###De mest religionskritiska länderna

Andel av befolkningen som anser att religiös tro ökar intolerans, etnisk splittring och hindrar social utveckling.

Land %

1. Sverige 81
2. Belgien 79
3. Frankrike 76
4. Spanien 75
5. Storbritannien 71
6. Japan 71
7. Australien 68
8. Kanada 64
9. Tyskland 64
10. Polen 58
11. Turkiet 57
12. Argentina 56
13. Ungern 55
14. Italien 50
15. Mexiko 49
16. Ryssland 41
17. Sydkorea 38
18. USA 35
19. Brasilien 33
20. Sydafrika 33
21. Indien 31
22. Indonesien 9
23. Saudiarabien 8

*Källa: Ipsos.*

Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor