Kvantfysik kan förklara medvetandet

Ett slags proteiner som ger stadga åt cellerna kan rymma medvetandets gåta, enligt en omstridd teori.
Publicerad
**Cellskelett**. Mikrotubuli (gröna) behövs när cellen delar sig. Vissa forskare tror att de också bidrar till medvetandet.
Bild: Alexey Khodjakov / Science Photo Library

Ingen forskare har den blekaste aning om hur medvetandet uppstår i hjärnan. Men det finns förstås åtskilliga hypoteser om saken.

– Jag är övertygad om att hjärnans mikrotubuli spelar en viktig roll, säger Stuart Hameroff, narkosläkare och professor i neurovetenskap vid University of Arizona i USA.

Det som kallas mikro­tubuli bildar ett slags skelett av rörformiga protein-polymerer inne i kroppens celler. Bland mycket annat hjälper de till med cellernas delning. De fungerar även som transportvägar för signalämnen mellan själva cellkroppen och de långa utskottens kontaktpunkter med andra celler.

Nyligen var Stuart Hameroff i Stockholm och berättade om en teori som han under närmare tjugo års tid har utvecklat tillsammans med sir Roger Penrose, matematisk fysiker vid universitetet i Oxford.

De tar fasta på att dessa mikrotubuli har egenskaper som gör att de kan växla mellan ett stort antal kvantfysikaliska tillstånd. Därmed kan de enligt Hameroff och Penrose utföra ett slags kvantberäkningar som de två forskarna anser vara grunden för det vi kallar medvetandet. Deras idéer är omtalade bland andra forskare, men långt ifrån allmänt accepterade.

– Även om det förekommer processer av den typen i hjärnan så säger det ingenting om hur subjektiva upplevelser uppstår, säger Peter Århem, professor i neurofysiologi vid Karolinska institutet i Stockholm.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor