Människan har tre magar

Ny genforskning visar att vår tarmflora kan delas in i tre olika typer.
Publicerad
**Ekosystem.** Bakterierna i tarmarna kan samspela på flera sätt och påverka vår hälsa.
Bild: Alain Pol, Ism / Science Photo Library

Inom en inte alltför avlägsen framtid lär du kunna köpa ett test för att avgöra vilken typ av mage du har. En internationell forskargrupp har nämligen upptäckt att bakterierna i våra tarmar kan delas in i tre klart urskiljbara ekosystem, ungefär som naturen kan delas in i tundra, savann, regnskog och andra vegetationstyper.

Slutsatserna bygger på analyser av arvsmassan i avföring från 39 människor av båda könen och från olika delar av världen.

Typen av tarmflora påverkar hur mycket av olika vitaminer som tillverkas i kroppen, rapporterar forskarna i Nature. I övrigt är det ännu oklart vad typen av tarmflora betyder för hälsan, och varför en person har en viss typ.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor