Första världskrigets gåtfulla sjukdom – granatchock

Under första världskriget drabbades hundratusentals soldater av vad som i brist på annat kallades granatchock. Symtomen liknade inget annat och gäckade dåtidens forskare och läkare. Många av de drabbade avrättades för feghet. Men nu har de fått upprättelse – kriget gjorde dem sjuka i själen.

I gamla journalfilmer finns det gott om dokumenterade fall av shell shock, granatchock. Där kan man se skrämmande sekvenser av traumatiserade soldater från första världskriget. Det är filmer av unga män som skakar okontrollerat, som darrar, vrider sig, vinglar, stapplar – deras kroppar har inkarnerat det nya krigets fasor trots att de inte har träffats av granater eller kulor. Där syns män som stirrar vilt eller får svårartade tics. Andra blev döva, stumma, ljudöverkänsliga eller apatiska. Eller fick synstörningar, minnesförluster, stamningar, tvångsbeteenden eller kramper som övergick i förlamningar – inte sällan med händerna låsta i omöjliga ställningar mot underarmarna.

Wonderful shell shock recovery, klicka för att se filmen.

Krigstrauman i litteraturen

* Eugene O’Neills pjäs Shell shock (1918).

* Joseph Hellers roman Moment 22 (1961), handlar om det irrationella i att sjukskriva personer som rationellt nog bryter ihop inför den akuta dödsfara som ett krig innebär.

* I Herman Wouks roman Myteriet på Caine (1951) cirklar huvudfrågan kring huruvida fartygschefen kapten Queeg (ovan t.h.) är sinnessjuk eller ej.

Män dömda för feghet får upprättelse

Hösten 1916 ställdes den 25-årige brittiske soldaten Harry Farr inför krigsrätt. I två år hade han kämpat som frivillig i västfrontens skyttegravar när han drabbades av granatchock. Under sina fem månader på fältsjukhus kunde han inte ens hålla en penna i sina skakande händer, rapporterade sjuksköterskorna. Åter i tjänst fungerade Harry Farr helt enkelt inte längre. ”Jag kan bara inte”, ska han enligt vittnesmålen från krigsrätten ha sagt, när han beordrades återvända till skyttegravarna. Han stod inte ut med dånet från artilleriet.

Rättegången tog 20 minuter och resulterade i en fällande dom. Farr arkebuserades för feghet dagen därpå, den 17 oktober 1916. Hans dotter Gertrude Harris var 93 år när hennes far 90 år senare, tillsammans med över 300 andra, fick postum benådning och upprättelse av den brittiska staten.

”Jag har alltid vetat att min fars ordervägran hade med hans granatchock att göra”, sade Gertrude Harris till The Times 2006. Hon mindes inte sin far, men berättade att hans död varit en skam för familjen i generationer.

Man vet inte ens var Harry Farr är begravd.

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor