Färre malariamyggor oroar forskarna

Publicerad
**Stick**. Malaria orsakas av plasmodium-parasiter som sprids från malariamyggans salivkörtlar.
Bild: Albert Mans / Foto Natura

Under flera år har antalet malariamyggor minskat i Tanzania och flera andra afrikanska länder. Även om detta är goda nyheter, så finns ett orosmoment. Forskarna är osäkra på vad som har orsakat minskningen och vet inte om myggorna plötsligt ska komma tillbaka. Detta skulle i så fall kunna leda till en ny malariaepidemi, eftersom många unga människor då inte har varit i kontakt med sjukdomen och därför är extra känsliga.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor