Kan vindkraftverk påverka vädret?

Publicerad

Bild: Christian Hager / Scanpix

**Fråga:** Är det riktigt att säga att vindkraft är förnybar energi? Hur förnyas den? Tar vindkraften energi ur vädersystemet? Vilka konsekvenser kan detta få? Borde det inte göras en konsekvensanalys innan man satsar storskaligt på vindkraft?

*Lars Rosell, Filipstad.*

**Svar:** Ja, vindenergi är en förnybar energikälla. Vindenergin har sitt ursprung i solen. Solens strålar ger olika temperatur på olika platser i världen. Temperaturskillnaderna gör att det blir olika lufttryck och det i sin tur sätter luften i rörelse – det börjar blåsa för att trycket ska utjämnas.

Förnybara energikällor är just sådana som återbildas hela tiden genom exempelvis solens eller månens inverkan på jorden, som solenergi, vattenkraft, vindkraft, tidvattenenergi och vågenergi. Biobränslen, från exempelvis skogsbruket, räknas också som en förnybar energikälla så länge som tillväxten är lika stor som avverkningen.
Ett vindkraftverk har ungefär samma effekt på vindar som berg, träd, byggnader och annat på jordens yta, det vill säga luftens rörelseenergi minskas. Det genomförs många olika typer konsekvensanalyser och utredningar – både lokalt och mer övergripande – för att kartlägga vindkraftens påverkan.

*Roger Östberg, expert vid Energimyndigheten.*

Publicerad

Miljö & klimat

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor