Umgänget formar hjärnbarken

Människor med många vänner på Facebook har mer grå substans i vissa delar av hjärnan.
Publicerad
**Makaker**. Flockens storlek formar apornas hjärna.
Bild: Chine Nouvelle / Sipa / Scanpix

Det finns ett direkt samband mellan hjärnans form och antalet vänner en person har på Facebook, enligt en färsk studie från brittiska University College London. Och de som är flitiga på Facebook har många vänner även i verkliga livet. Men är det hjärnans form som gör det lätt att få vänner – eller tvärtom vänkretsens storlek som formar hjärnan?

En ny studie av apor ger intressanta ledtrådar. Forskare vid Oxford university har upptäckt att även makaker med ett stort socialt umgänge har extra många celler i de delar av hjärnan som är aktiva i sociala situationer. Aporna var slumpmässigt placerade ensamma eller i grupper med upp till sju individer. De kunde alltså inte själva välja hur många andra de skulle umgås med.

– Därför vet vi att skillnader som vi ser i hjärnan hos aporna orsakas av storleken på den sociala grupp de ingår i, säger Jesper Andersson, forskare i tillämpad matematik vid Oxford university.

Att hjärnan verkligen är formbar visar flera andra studier av människor som mediterar, lär sig jonglera eller tränar hjärnan på andra sätt.

De nya resultaten är viktiga för forskare som letar i hjärnan efter orsaken till olika mentala egenskaper, till exempel svårigheter att hantera sociala relationer. Jesper Andersson menar att studien av makaker visar att eventuella särdrag i hjärnan inte alls behöver vara orsaken till ett visst beteende, utan i stället kan vara en följd av den sociala situation som en person befinner sig i.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor