Mindre stress hejdar allergier

Spädbarn som har låga halter av stresshormoner utvecklar färre allergier under sitt första levnadsår, visar en studie vid Karolinska institutet.
Publicerad
**Avväpnad**. Spädbarn med låga halter av stresshormoner utvecklar färre allergier under sitt första år.
Bild: Helena Blomqvist / SCANPIX

Att stress har samband med allergiska sjukdomar, som födoämnesallergier, vet man sedan tidigare. Men för första gången har forskarna sett sambandet tidigt i livet.

Studien länkade samman halten av stresshormonet kortisol i saliven hos sex månader gamla spädbarn med hur mycket allergiantikroppar de hade i blodet som tvååringar. Ju fler antikroppar desto större är risken att utveckla allergier.

– Vi blev överraskade av att sambanden med kortisolnivåerna var så tydliga, säger barnläkaren Fredrik Stenius, en av forskarna bakom studien. Vi tror att det är något i miljön som påverkar.

Allergierna i västvärlden ökar ständigt, 30–40 procent av svenska barn drabbas. Kanske kan det faktum att barn i familjer med antroposofisk livsstil över lag drabbas mindre av allergier än andra barn ge en fingervisning om orsakerna. Enligt den senaste studien har även spädbarnen hos dessa familjer lägre kortisolhalter.

Men vad det är i den antroposofiska miljön som skyddar mot allergier är fortfarande okänt.

– En del av dessa barn bor på landet, andra i stan. Det måste vara något annat i omgivningen eller kosten som gynnar mindre stress och motverkar allergier, säger Fredrik Stenius.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor