Boskap orsakar gräshoppsinvasioner

Magra betes­marker kan medverka till att skadeinsekter massförökar sig.
Publicerad
**Gräshoppor**. Insektsinvasioner utgör ett hot mot grödor och bete i många delar av världen.
Bild: De Malglaive Etienne / Gamma / IBL

En ny studie visar att gräshoppan Oedaleus asiaticus växer snabbare bland utarmade grödor i betade områden än bland proteinrika växter där marken har gödslats. Resultaten strider mot vad man tidigare har antagit. Forskarna bakom studien kunde i ett laboratorieförsök visa att gräshopporna föredrar växter som innehåller mycket kolhydrater i stället för mycket protein.

Oedaleus asiaticus är en invasiv, det vill säga invandrad art som skapar stora problem i norra Asien. De nya forskningsrönen visar att skadeinsekternas näringsbehov varierar mer än man tidigare trott, vilket öppnar för nya strategier att bekämpa dem.

Studien publiceras i tidskriften Science.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor