Svenskt rekord i transplantation

Publicerad

I Sverige transplanterades rekordmånga njurar förra året. En orsak är nya metoder som gör det möjligt att använda en njure från en donator med en annan blodgrupp än mottagaren. I siffran för njurar ingår 184 transplantationer från levande donatorer.

**Organ som transplanteras i Sverige (antal)**

1. Njure  (435)

2. Lever  (156)

3. Lunga  (59)

4. Hjärta  (51)

5. Bukspottkörtel (35)

6. Cellöar, bukspottkörtel (5)

7. Tarm  (2)

8. Hjärta & lunga  (1)

*Källa: Svenskt transplantationsregister (2011)*

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor