Vad är rätt tid för nästa istid?

I F&F 1/2013 skriver Svante Björck att vi med stor säkerhet vet när nästa istid kommer om 55 000 år. I F&F 8/2013 skriver däremot Gustav Strandberg att ”nästa istid beräknas starta om cirka 30 000 år”. Vän av ordning undrar varför tidpunkterna skiljer sig åt med 25 000 år.

/Jesper Petersson

Publicerad

Bild: Istock

Svar: Frågan belyser på ett bra sätt svårigheten med att bestämma när en istid börjar och slutar. Jag angav 30 000 år som en tidpunkt för nästa istid. Med det menade jag nästa tillfälle då instrålningen från solen kommer att börja minska så mycket att en ny istid kan starta. Om istiden verkligen startar då kan man förstås diskutera, och dessutom börjar trenden med minskad solinstrålning på allvar om 40 000 år. Att isens utbredning kommer att vara som störst om omkring 55 000 år verkar däremot troligt.

Det är skillnad på när en istid skulle kunna börja – eller börjar – och när isen är som störst. Den senaste istiden, som kulminerade för ungefär 20 000 år sedan, föregicks av en 10 000 år lång period av minskad instrålning och växande isar.

/Gustav Strandberg, klimatforskare, Rossby centre, SMHI

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor